Ardahan Tanıtımı

Ardahan

Türkiye’nin kuzeydoğusunda bir sınır ili olan Ardahan, tarihi ve stratejik öneme sahiptir. Ardahan, Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine açılan sınır kapılarıyla öne çıkarken hayvancılık faaliyetleriyle kaşar peyniri ve Kafkas balı üretiminde önemli bir yere sahiptir.

1992 yılında il olan Ardahan’a bağlı beş ilçe merkezi Göle, Damal, Posof, Çıldır ve Hanak sahip oldukları coğrafi farklılıkları yanında zengin kültür, tarih ve edebiyat birikimiyle de Türkiye’nin bakir bölgeleri arasında yer almaktadır. Kür nehrinin kıyısına yerleşmiş Ardahan, sağlam ve görkemli Ardahan kalesinin yanında Kazan kale, Altaş (Ur) kaleleriyle, çok sayıda kule, tabya, tarihi bina ve camileriyle bir kültür ve tarih şehridir.

 Ardahan’ın ilçesi olan ve bölgedeki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çıldır’daki Başköy Kaya Resimleri, Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan Türk izlerini taşımaktadır. İlçe, Akçakale Ada Şehri Kalıntıları, Şeytan Kalesi ve Kurtkale gibi tarihi mekânların yanında, insan şekilli mezar taşları ve koç koyun heykelleriyle bölgede Saka/İskitlerden bu güne kesintisiz Türk hâkimiyetinin özlerini taşımaktadır. Osmanlı-Rus savaşlarının milli kahramanı Âşık Şenlik’in türbesinin de bulunduğu ilçe, “334 kırgını” olarak tarihe geçen 1918’de Ermenilerin Türklere uyguladığı soykırıma ait toplu mezarlarıyla da yakın tarihe ışık tutmaktadır. Bugün geleneksel hale gelen Çıldır Altın At Kış Şöleni, Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nde yapılmaktadır.

Ardahan’ın ilçelerinden biri olan Damal, Damal Türkmen geleneğinin sembolü olan Damal Bebekleri ve 15 Haziran—15 Temmuz tarihleri arasında Karadağ’da beliren dünyaca ünlü “Atatürk Silueti” her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kültür turizmi merkezidir. Ardahan’ın ilçesi olan Göle, Kalecik kalesi gibi tarihi mekanlarının yanında ormanları, dağları ve ovasıyla da önemli bir hayvancılık merkezidir. Göle, her yıl Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Peyniri Festivali’ne ev sahipliği yapmaktadır.  Hanak ilçesi Çayağzı Köyü yakınlarındaki kale kalıntıları ile birlikte Urartu Yazıtı, Harosman Mağaraları ile tarihi niteliğe sahiptir.  Birçok endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Posof İlçesinde Cak Kalesi, Savaşır Kalesi, Kol Kalesi ve Mere Kalesi’nin yanında Posof merkez cami de önemli tarihi mekanlar arasındadır. Ardahan, ilçelerindeki kültürel ve doğal güzelliklerin yanında yaşayan kültür varlıkları yönüyle de zenginliklere sahiptir. Bu yönüyle halk ozanları, tarihi alanları ve gölleri kültür turizmine; ayrıca kuş göç yolundaki sulak alanları, endemik türleri, yaban hayatı ve kış sporlarına elverişli nitelikleriyle doğa turizmi açısından cazip bir seyahat noktasıdır. 

Erzurum, Artvin, Kars ve Ahıska üzerinden Anadolu ve Kafkasya’ya açılan kapı olan Ardahan, bu konumu ile Türkiye için tarihi ve stratejik özelliklere sahiptir. Tarih boyunca İskit/Saka, Kıpçak, Akkoyunlu, Karakoyunlu, İlhanlı, Selçuklu, Safevi ve Osmanlı gibi Türk devletlerinin yanında Roma ve Sasani hâkimiyetinde kalan Ardahan’da çok sayıda kale, cami, kule, köprü, kilise, çeşme ve türbe bulunmaktadır.

Ardahan Şehir Merkezi

Ardahan/ Çıldır/ Akçakale

Sevimli Kalesi

Damal Türkmenlerinin Yerel Kıyafeti ve Atatürk Silüeti

Kür Kıyısında Ardahan Kalesi