Sempozyuma Katılım Koşulları ve Yazım Kuralları

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme 

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, muhtemel bulgular ve kullanılacak kaynakları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin 20 Aralık 2018 tarihine kadar ardahankongreleri@ardahan.edu.tr adresine ekli dosya (Word) olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/ düzeltme/ ret biçiminde olacaktır.

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 31 Mayıs 2019 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak ardahankongreleri@ardahan.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 300’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
  6. Metinde dipnot gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve makalenin yayınlandığı dergi koyu olacak şekilde), yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
  7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  8. Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.

İLETİŞİM

Doç. Dr. Makbule SARIKAYA

Arş. Gör. Harun ARSLANTÜRK

Arş. Gör. Volkan ÖZKAN

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yenisey Yerleşkesi – ARDAHAN- TÜRKİYE

Tel: +90 478 211 75 75 / 2374-2384

Belgegeçer : +90 478 211 75 27

http://www.ardahan.edu.tr/kongreler

E-posta: ">ardahankongreleri