Ardahan Ticaret Odasının önderliğinde, Gebze ve Kocaeli'de yatırım sektöründeki iş adamları ve firma temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildi. Yatırım ortamı tanıtımı ve lobi faaliyetleri kapsamında Gebze Kars, Ardahan ve Iğdır Sanayici ve İş İnsanları Derneği ve Kocaeli Kars, Ardahan, Iğdır Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleri ile gerçekleştirilen iki farklı toplantıda Ardahan’ın uygun yatırım ortamları ve kurumların verdiği teşvikler ele alındı.

 Ardahan Üniversitesi Proje Ofisi’nden Öğr.Gör.Hayri ÖCAL ve Üniversitemiz Yapı İşlerinden Emrah Kanpolat'ın katıldığı toplantıya ayrıca Serhat Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve KOSGEB Ardahan İl Müdürlüğü'de  toplantılara katılan sanayici ve iş adamlarına Ardahan’daki yatırım ortamı, sağlanan destek, teşvik ve hibe konuları hakkında bilgi verdi.