Vizyon - Misyon

 

VİZYON
Proje Ofisinin vizyonu,  akademisyenler arasında araştırma ve geliştirme projeleri kültürünü yaygınlaştırarak, uzun vadede Üniversitemizi, proje başarı endekslerinde üst sıralara taşımaktır.
MİSYON
Proje çağrılarının duyurulması, destek imkânlarının tanıtılması, projelere bilimsel ve teknik destek sağlanması Proje Ofisi’nin misyonudur.

VİZYON

Proje Ofisinin vizyonu,  akademisyenler arasında araştırma ve geliştirme projeleri kültürünü yaygınlaştırarak, uzun vadede Üniversitemizi, proje başarı endekslerinde üst sıralara taşımaktır.

MİSYON

Proje çağrılarının duyurulması, destek imkânlarının tanıtılması, projelere bilimsel ve teknik destek sağlanması, Üniversitede proje kültürünü geliştirmek, üniversitenin stratejik öncelikleri ve planları doğrultusunda araştırma kapasitesini geliştirerek araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin hazırlanmasını teşvik etmek Proje Ofisi’nin misyonudur.