AB ERASMUS+

Erasmus+ Programı ile kişilere yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır. 2014-2020 yılları arasında 7 yıl sürecek olan program 14.7 milyar Euro bütçesi ile 4 milyon kişiye yurt dışında öğrenim görme, staj yapma, iş deneyimi kazanma ve gönüllü çalışma imkanı vermeyi hedeflemektedir.

Erasmus+ EğitimStaj,Gençlik ve Spor sektörlerinde işbirliklerini artırmak ve Eğitim sektörü ile Çalışma hayatının beklediği beceriler arasındaki farkları kapatmak amacı ile uluslararası ortaklıkları desteklemektedir.

Erasmus+ yükseköğrenim kurumlarından gelen öğretim görevlileri ve yükseköğrenim kurumu tarafından şirketlerden davet edilen kişiler için farklı bir kurumda ders verme olanağı sağlar. Ayrıca yüksek öğrenim kurumlarında akademik veya idari personel olarak çalışanlar için staj/eğitim imkânları vardır. Detaylı bilgi için ilgili Çalışan Hareketliliği web sitesini ziyaret ediniz.

Erasmus+ Programı kapsamındaki Jean Monnet Programı küresel çapta Avrupa Birliği çalışmaları alanında öğretmeyi, araştırmayı ve düşünmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu program ayrıca AB politikalarının yönetimini geliştirmek için akademik dünya ile karar alıcılar arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.