AB KATILIM ÖNCESİ IPA

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile aday ülkelere finansal yardım sağlar. Türkiye’ye verilen finansal desteklerin amacı, Avrupa Birliğine katılım durumunda, Türkiye’nin sosyal politikalar, bölgesel ve kırsal kalkınma gibi ortak politikalara kolay entegre olması için kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması ve uygulanabilirliğinin sağlanmasıdır.

2014-2020 periyodunda yapılacak Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ana bileşenleri, Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Sınırötesi İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınmadır. Bu bileşenlerle ve Mali Yardım Aracı ile ilgili detaylara Avrupa Birliği Bakanlığı web sitesinden ve Avrupa Komisyonu web sitesinden ulaşılabilir.

Yönetmelik:
http://www.abgs.gov.tr/files/mali_isbirligi_baskanligi/ipa_ii_tuzugu.pdf
Türkiye için Strateji Belgesi:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-turkey.pdf

IPA başvuruları ilgili bakanlıklara yapılır. Ana IPA bileşenlerinin koordinatörlüğünü yapan bakanlıklar aşağıdaki Tabloda özetlenmiştir.

Pilot Proje Uygulanan IPA Bileşenleri

 

Hibe Programı Uygulanan IPA Bileşenleri

Kurumsal Yapılanma

Koordinatör: AB Bakanlığı

Bölgesel Kalkınma

Koordinatörler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

Sınırötesi İşbirliği

 Koordinatör: AB Bakanlığı

İnsan Kaynakları

 Koordinatör: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

Kırsal Kalkınma

 Koordinatörler: Gıda, Tarın ve Hayvancılık Bakanlığı; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu