Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın (SOGEP’in) hedefi uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Program Öncelikleri:

Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik-3: Sosyal İçerme

Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk

Program kapsamında sunulan projelerin bütçesinin asgari 1 milyon TL olması gerekmektedir.

Üniversitemiz personeli tarafından hazırlanan proje başvurularının koordinasyonu, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından yapılacakatır. Fikirleriniz, proje havuzu kapsamında değerlendirilecek olup , uygun görülen projeler Kalkınma Ajansına gönderilecektir. Proje fikirlerlerinizi  SOGEP  ön başvuru formatında hazırlayarak  projeofisi@ardahan.edu.tr  adresine mail göndermeniz gerekmektedir.   

Projenizi hazırlarken ekte verilen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Usul Esasları’na riayet edilmesi gerekmektedir. 

 

2021yilisosyalgelismeyidesteklemeprogramiusulveesaslari.docxsogep-on-basvuru-formu_1.docx