Kapsam ve Konular

 • Katı Atık Yönetiminin İklim Değişikliğine Etkileri
 • Atık Karakterizasyonu ve Yönetimi :
  • Evsel, Endüstriyel, Tehlikeli ve Zararlı Atıklar
  • Maden, İnşaat, Yıkıntı, Tarım vb. Atıkları
  • Özel Atıklar (Tıbbi, Pil, Elektronik, Nükleer Atıklar, Hurda Lastik ve Atık Yağlar)
 • Atık Bertaraf Yöntemleri
 • Sızıntı Suyu Karakterizasyonu ve Yönetimi
 • Depo Gazı Yönetimi ve Enerji Üretimi
 • Döngüsel Ekonomi, Sıfır Atık, Geri Kazanma Programları, 4R
 • Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları :
  • Enerji, Gıda, Çevre ve Su Güvenliği
 • Atıktan Enerji Üretimi :
  • Yenilenebilir Enerji Alternatifleri
 • Döngüsel Ekonomi / Çevre Ekonomisi
 • Atıkların Ekosisteme Etkileri :
  • Halk Sağlığı ve Çevre Kirliliği
  • Toprak, Yeraltı Suyu, Deniz ve Hava Kirliliği
  • Karbon, Su Ayakizi
 • Temiz Üretim Sistemleri, 4G
 • İş Güvenliği ve İş Sağlığı
 • Ulusal ve Uluslararası Atık Mevzuatı ve Politikaları
 • Çevre Eğitimi ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
 • Gönüllü Kuruluşların (NGO) Rolü ve Önemi