İletişim

Yazışma Adresi: Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hisar Kampüsü, 34342 Bebek, İSTANBUL

Telefon: 0212 359 77 97 0212 359 44 76 

Fax: 0212 265 21 87         

E-Posta: ukay@boun.edu.tr  / kakad@boun.edu.tr

Web Adresi: http://www.ardahan.edu.tr/ukay2020/