Çalıştayın Kapsamı ve Sorunsalı
Çalıştayın Önemi
Çalıştay Metodolojisi
Çalıştayın Amacı
Çalıştay Düzeni
Çalıştayın Çıktıları
Çalıştay Masaları, Moderatörleri ve Raportörleri

ÇALIŞTAYIN ÇIKTILARI

  1. Çalıştay masalarında ele alınan ve değerlendirilen sorun ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri sistematize edilerek analitik bir yapıya kavuşturulacaktır. Böylelikle şehrin kuş bakışı bir perspektiften bütüncül bir şekilde anlaşılması, sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara ilişkin bütüncül ve doğru çözümler ortaya konulması sağlanacaktır.
  2. Çalıştay masalarında ortaya çıkan sonuçlar, kendi başlığının altında raporlaştırılarak siyasetçiler, bürokrasi, sivil toplum temsilcileri, oda-meslek kuruluşları ve medya ile paylaşılacaktır.
  3. Madde 1 ve Madde 2’nin bir sonucu olarak, Ardahan’daki bütün kurumsal ve toplumsal yapılar ile tarafların analitik bir perspektiften, eleştiril ve öz eleştiri yapabilmelerinin imkanları oluşturulacaktır.
  4. Çalıştay masalarında ortaya çıkan tam metinler, Üniversitemize bağlı Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürütmekte olan Doç. Dr. İhsan Kurtbaş’ın, Editörlüğünü yaptığı Ardahan Değerlemeleri -4- adlı kitapta bölüm olarak yayımlanacak olup, kitap Nobel Yayınları tarafından basılacaktır.
  5. Çalıştay’da ortaya çıkabilecek nitelikli fikirlerin, tespit ve önerilerin yanı sıra işbirliği ve istişare taleplerinin karar ve uygulamaya dönüşmesi adına ‘Çalıştay Koordinasyon Kurulu’ adlı bir yapı kurulacaktır. Çalıştay Koordinasyon Kurulu’nun amacı, çalıştay sonuçlarının hamleye ve icraata dönüşmesinin takipçisi ve iştirakçisi olmaktır. Bu kurumsal yapının mahiyeti çalıştay iştirakçilerinin ve paydaşlarının müzakereleri sonucunda açıklık kazanacaktır.

İletişim