Çalıştayın Kapsamı ve Sorunsalı
Çalıştayın Önemi
Çalıştay Metodolojisi
Çalıştayın Amacı
Çalıştay Düzeni
Çalıştayın Çıktıları
Çalıştay Masaları, Moderatörleri ve Raportörleri

ÇALIŞTAY DÜZENİ

Ardahan Çalıştayı, Ardahan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Çalıştay Masaları, yerel ve ulusal düzeyde devlet kurumlarının temsilcileri, sektörel alandaki iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek ve odaların yanı sıra alanında yetkin ve uzman olan bilim adamlarının da kıymetli desteği teşkil edilecektir. Bu manada her bir masada, konuyla alakalı olan bürokratlar, akademisyenler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşu, meslek ve oda temsilcileri ve vatandaş temsilcileri yer alacaktır. Mesela, Ardahan Ekonomisi, Yatırım İmkanları ve Potansiyelleri Masasına;

  • İl Defterdarı
  • Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
  • KOSKEB Müdürü
  • TKDK İl Koordinatörü ve Uzmanlar
  • SERKA Genel Sekreteri ve Uzmanlar
  • Tarım İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı ve Uzman
  • Ticaret İl Müdürü
  • Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan,
  • Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı
  • Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
  • Ardahan Esnaf Sanatkâr Kredi Ve Kefalet Kooperatifi
  • MÜSİAD Ardahan İl Temsilcisi
  • Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı
  • DAP gibi proje ofislerinden proje geçiren işletme sahipleri (Mandıra, Et İşleme, Süt İşleme v.b)
  • Şehirdeki gıda ve turizm işletmecileri
  • Devlet Bankalarının Müdürleri
  • Yem bitkileri ve tahıl üreticileri (Yem Satıcıları, Kavılca Buğdayı Üreticisi)
  • Süt ve Peynir İşletmecileri
  • Muharrem Bilgin -Özel Proje Ofisi Yetkisi
  • Muhtar Temsilcileri
  • Çiftçi Temsilcisi (Proje Sahibi) gibi katılımcılar davet edilecektir.


Belli başlı alt başlıklar altında önceden belirlenmiş ve katılımcılarla paylaşılmış sorular kapsamında yürütülecek olan oturumlarda, her alt başlığın ve sorularının konuşulma süresi önceden tasarlanmış olan planlamaya göre yapılacaktır.

Çalıştayda, yukarıda belirtildiği şekliyle 15 adet Çalıştay Sorun Alanı belirlenmiş olup her bir sorun alanı için masa/oturum açılmıştır. Oturumlarda her sorun alanı, birincisi Mevcut Durum, ikincisi Sorunlar, üçüncüsü ‘Çözüm Önerileri’ olmak üzere üç bağlamda ele alınıp değerlendirilecektir. Bu bağlamda çalıştayın doğasına uygun olarak, oturumlarda, Sorun Tespit Formu (EK-1) ve Sorun Analiz Formu (EK-2) kullanılarak çalıştayda elde edilen verilerin belli sistematik içinde analitik bir yapıya kavuşturulması ve raporlanması sağlanacaktır.

İletişim