Çalıştayın Kapsamı ve Sorunsalı
Çalıştayın Önemi
Çalıştay Metodolojisi
Çalıştayın Amacı
Çalıştay Düzeni
Çalıştayın Çıktıları
Çalıştay Masaları, Moderatörleri ve Raportörleri

ÇALIŞTAY MASALARI MODERATÖRLERİ VE RAPORTÖRLERİ

Çalıştay masaları moderatörleri ‘Çalıştay Sorun Alanları’nda ifade edilen 15 sorun alanına ayrı ayrı tahsis edilen masalarda yönlendirme, rehberlik, sevk ve idare yapacak olan görevlilerdir. Çalışma masası raportörleri çalıştay düzenleme kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede her çalıştay masası, farklı bir sorun alanını ele alıp irdeleyecek olup, oturumların sonunda, masa moderatörleri ve raportörleri kendi oturumlarının sonuç bildirgesini hazırlayacaklardır. Çalıştay masaları ve moderatörlerine ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir.

Tarih ve Saat Salon 1 Salon 2 Salon 3 Salon 4 Salon 5
18.11.2022 16:15-18:15 TRA-2 BÖLGESEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 (AŞIK ŞENLİK KÜLTÜR MERKEZİ) ANA SALON
MODERATÖR: Prof. Dr. Metin TOPRAK
18.11.2022 16:15-18:45 ARDAHAN EKONOMİSİ, YATIRIM İMKANLARI VE POTANSİYELLERİ

MODERATÖR
……

RAPORTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Eştürk
ARDAHAN COĞRAFYASI VE TURİZMİ

MODERATÖR
……..

RAPORTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Dede
ARDAHAN'DA EĞİTİM

MODERATÖR
….

RAPORTÖR
Arş. Gör. Dr. Cihan Yılmaz
ARDAHAN'DA ARICILIK

MODERATÖR
…..

RAPORTÖR
Öğr. Gör. Kemal Yazıcı
ARDAHAN'IN ENERJİ KAYNAKLARI

MODERATÖR


RAPORTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Çoban
19.11.2022 09:30-12:00 ARDAHAN'DA ÇALIŞMA HAYATI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK

MODERATÖR
…..

RAPORTÖR
Arş. Gör. Dr. Onur Demirci
ARDAHAN'IN PAZARLAMA VE MARKALAŞMA SORUNLARI

MODERATÖR
….

RAPORTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Şafak Altay
ARDAHAN'DA ENGELLİLİK VE ENGELLİLER

MODERATÖR
….

RAPORTÖR
Arş. Gör. Denizcan Tamer
ARDAHAN'DA TARIM VE HAYVANCILIK

MODERATÖR


RAPORTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Eştürk
ARDAHAN'DA SAĞLIK

MODERATÖR
…..

RAPORTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Mert
19.11.2022 13:00-15:30 ARDAHAN'DA SINIR VE SINIR TİCARETİNİN İMKANLARI

MODERATÖR
…..

RAPORTÖR
Doç. Dr. İhsan Kurtbaş
ARDAHAN'IN KENTLEŞME, ÇEVRE VE ALTYAPI SORUNLARI

MODERATÖR
 …..

RAPORTÖR
Arş. Gör. Dr. Meriç Tokmak
ARDAHAN'DA GÖÇ

MODERATÖR
 ….

RAPORTÖR
Arş. Gör. Dr. M. Caner Timur
ARDAHAN'DA KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET

MODERATÖR
……

RAPORTÖR
Dr. Öğr. Üyesi Bahanur Malak Akgün
 
19.11.2022 16:00-17:00 ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİNİN İLANI VE OKUNMASI
(AŞIK ŞENLİK KÜLTÜR MERKEZİ) ANA SALON


İletişim