Çalıştayın Kapsamı ve Sorunsalı
Çalıştayın Önemi
Çalıştay Metodolojisi
Çalıştayın Amacı
Çalıştay Düzeni
Çalıştayın Çıktıları
Çalıştay Masaları, Moderatörleri ve Raportörleri

ÇALIŞTAY METODOLOJİSİ

Çalıştayda, sürecin bilimsel bir zeminde, sağlıklı, planlı ve programlı bir şekilde yürütülebilmesi için Ardahan Ekonomik ve Uygulama Merkezi’nin bünyesinde ve Rektörlüğümüz tarafından gerekli görevlendirmeler yapılarak Çalıştay Düzenleme Kurulu, Bilim Kurulu, Sorun Alanları , Moderatör ve Raportör atamaları yapılacaktır.

Çalıştay masalarında yapılacak görüşmeler, raportörler aracılığıyla, Problem Çözme Yöntemi kullanılarak Ekte yer alan Sorun Tespit Formu’na sistematik bir şekilde işlenecektir. Sorunlar tespit edildikten sonra Ekte sunulan Sorun Analiz Formu’na birincisi mevcut durum, ikincisi sorunlar ve üçüncüsü çözüm önerileri olmak üzere üç husus özet bir şekilde yazılacaktır.

Oturumların sonunda moderatörleri, raportörlerin yardımıyla ‘Çalıştay Masası Sonuç Raporları’nı oluşturacaklardır. Çalıştay masalarının oturum sonunda oluşturacakları Sonuç Raporu, kısa, sistematik ve analitik bir yapıda olacaktır. Çalıştayda ortaya çıkan üstün fikirler, çözüm önerileri ve geliştirilmeye yönelik proje başlıklarının uygulamaya dönüşmesi için “Ardahan Çalıştayı Koordinasyon Kurulu” kurulması planlanmaktadır.

Koordinasyon Kurulu, çalıştayda ortaya çıkan ve İlimizin kalkınmasına, ihya ve gelişimine olanak sağlayacak her türlü nitelikli görüşlerin, fikir ve tespitlerin hayata geçirilmesi için gerekli karar alma ve uygulamalar için takipçi bir mekanizma olacaktır. “Ardahan Çalıştayı Koordinasyon Kurulu”, 15 başlıkta Ardahan ilinin, neredeyse her alanda, kronik sorunları belirlenip uygun çözüm önerileri sunulduktan sonra, uygulamaya geçilmesi adına gerekli devlet kurumları, iş dünyası, akademik ortam ve vatandaşlar arasında koordinasyonun sağlanması için merkezi bir kurum olma görevini üstlenmiş olacaktır. Kurulacak olan kurulun, mahiyeti ve şekli, çalıştay ortaklarının istişareleri sonrasında açıklığa kavuşturulacaktır.

İletişim