Çalıştayın Kapsamı ve Sorunsalı
Çalıştayın Önemi
Çalıştay Metodolojisi
Çalıştayın Amacı
Çalıştay Düzeni
Çalıştayın Çıktıları
Çalıştay Masaları, Moderatörleri ve Raportörleri

ÇALIŞTAYIN AMACI

Bu çalıştayın amacı; Ardahan ilinin kronik sorunlarının yakından incelenmesinin yanı sıra ilin halen bakir sayılabilecek varlık, değer ve potansiyellerini gün yüzüne çıkarabilmek ve böylelikle topyekûn kalkınmasına vesile olabilecek fikir, deneyim ve eleştirileri bütünleşik, sistematik ve analitik bir yapıya kavuşturabilmektir. Çalıştayın diğer alt amaçları ise şunlardır:
 • Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinden müteşekkil olan TRA-2 Bölgesi’nin sorunlarını tespit etmek ve bunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan ekonomisine ilişkin kronik sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan’da çalışma hayatı, istihdam ve işsizlik konularındaki sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır
 • Ardahan’ın göç problemine ilişkin kronik sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan’da eğitime dair sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır
 • Ardahan’da sağlığa dair sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan’da tarım ve hayvancılığa ilişkin sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan’da arıcılık konusunda sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan’da coğrafyanın potansiyellerini ve turizmin sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan’da enerji imkanlarını tespit etmek ve enerji alanındaki sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan’da pazarlama ve markalaşma alanındaki sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan’da kentleşme, çevre ve altyapı sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan’da kadın sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan’da engelli sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.
 • Ardahan’ın sınır olmasının imkanlarını ve sınır ticaretinin sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin doğru, ekonomik ve sürdürülebilir çözüm önerilerini uygulamaya dönüştürülmesi adına taraflarının hizmetine sunmaktır.

İletişim