Çalıştayın Kapsamı ve Sorunsalı
Çalıştayın Önemi
Çalıştay Metodolojisi
Çalıştayın Amacı
Çalıştay Düzeni
Çalıştayın Çıktıları
Çalıştay Masaları, Moderatörleri ve Raportörleri

ÇALIŞTAYIN ÖNEMİ

Üniversitemiz, bölgemizin ve şehrimizin iktisadi, sosyal, beşerî sermayesini, somut ve soyut değerlerini, coğrafi ve turistik kıymetlerini ve her türlü potansiyelini göz önünde bulundurarak yenilikçi, yaratıcı ve özgün projeler üretmekte, patent çalışmaları yapmakta, iş birlikleri kurmakta, bilimsel araştırma ve yayınlar üretmekte, sempozyum-çalıştay ve konferanslar düzenlemektedir. Bu çalışmalardan biri de bu sene dördüncü sayısı yayımlanacak olan “Ardahan Değerlemeleri” kitap serisidir. Editörlüğünü Doç. Dr. İhsan Kurtbaş’ın yaptığı serinin her sayısında, daha önceden herhangi bir yerde yayımlanmamış olan ve doğrudan Ardahan’ı konu alan 21’er tane özgün ve nitelikli makale bulunmaktadır.

Bu manada Ardahan’ın MR’ını çeken bu şehir monografisinden sonra, şimdi de ilimizin MR’ın çekmeye yönelik Çalıştay yapma gereği hasıl olmuştur. Çalıştaya; devlet kurumlarının temsilcileri, sektörel alandaki iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meslek ve odaların temsilcileri ve alanında yetkin ve uzman olan bilim adamlarının yanı sıra konunun tarafı olan vatandaş temsilcileri de davet edilecektir. Evvelinde geniş uğraşlar sonucunda, şehrin öne çıkan 15 alanı, çalıştay masa konusu yapılmıştır. Bu minvalde ilimizin ekonomisinden, yatırım imkanlarına; istihdam, göç, eğitim ve sağlık konularından kentleşme, çevre ve altyapı sorunlarına; kadın ve engelli sorunlarından, tarım, hayvancılık, arıcılık ve hatta sınır kapılarına kadar birçok mesele çalıştayda münferit olarak derinlemesine ele alınacak ve değerlendirilecektir. Çalıştay sonucunda elde edilecek bilgi, bulgu ve çıkarsamaların kamu politikalarına yön verebileceği; şehrin gelişimine ve kalkınmasına hizmet edecek anlayış, karar ve uygulamaları etkileyebileceği öngörülmektedir.

Bu çerçevede bu çalıştayın önemi ise üç bağlamda ifade edilebilir. Birincisi; bu çalıştayın sistematik ve bir bütüncül bir yaklaşımla Ardahan’la ilgili neredeyse bütün sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tespit ederek şehrin ayrıntılı ve bütünsel bir MR’ını çekecek olmasıdır. İkincisi bu çalıştay neticesinde ortaya çıkacak sonuç raporlarıyla doğru gerçekçi ve uygulanabilir çözüm önerilerinin siyasetçisinden bürokratına, akademisyeninden yerel yöneticisine kadar toplumun geniş kesimlerinin kullanımına sunabilecek bir tasarıma sahip olmasıdır. Bu çalıştayın üçüncü önemi ise; hem katılımcı portföyü bakımından hem de konularının kapsamı açısından Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış olan kapsamlı ve geniş katılımlı çalıştay olarak tasarlanmış olmasıdır.

İletişim