III. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu: Alegorik Yorumlar, Kültürel Tepkiler ve İnsan Deneyimi

İlk uygarlıklardan başlayarak çoğu zaman bilinçsiz de olsa mitsel imgeler insan zihnine kazınmıştır. Hem bireyler hem de toplumlar kendileri hakkında sorular sorar ve bazen cevapları uzak geçmişte bulurlar (Ritchie 2017). Bu hikayelerin çoğu bugün mantıksız ya da ilgisiz görünebilir, ancak hikayeler eski toplumların sosyal ve kültürel dokusunu anlamak için değerli bilgiler sunarlar. Bu toplumları keşfetme stratejilerinden biri, metinlere alegorik yorumlar getirmektir; bu, metaforik anlatımı olmayan hikayelere 'metaforik bir anlama tarzı' uygulamaktır (Gibbs 2011). Bu strateji, Homeros şiirleri gibi mitlerin, Eski Ahit gibi dini metinlerin ve Orwell'in 1984 ve Hayvan Çiftliği gibi modern romanların yorumlanmasında uzun süredir kullanılmaktadır (Ritchie 2017). Metaforik hikayeler ve alegoriler iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ırkçılık gibi konulardaki söylemimizi hâlâ şekillendiriyor.

Modern toplumların günlük yaşantıları antik muadilleri ile benzer şekilde mitsel söylem tarafından şekillenmektedir. Hem birey hem de toplum olarak insan deneyimi, yalnızca yakın fiziksel ve sosyal çevreyle ilişkili değildir. İnsanlar olayları alegorik anlatılar ve metaforik hikayeler bağlamında da yaşarlar. Hem uzak hem de yakın geçmişten gelen alegorik anlatılar, toplumların politik ideolojisini etkilemekte ve belirli gerçeklere ve olaylara verilen kültürel tepkileri pekiştirmektedir. Roland Barthes, çığır açan çalışması Mitolojiler'de kitle kültürü araçlarının gündelik hayatın basit nesnelerini nasıl sembollere dönüştürdüğünü ve bir mitoloğun bu sembolik anlamları nasıl çözebileceğini gösterir (Leak 1994). Simone de Beauvoir'ın İkinci Cinsiyet kitabı, kadın kimliğine ilişkin karmaşık ve baskıcı mitleri deşifre eden dönüştürücü bir kitaptır (Le Doeuff & Dow 2010). Siyasi alanda, Edward Said'in Oryantalizm’i, “Avrupa merkezli tarih” kavramını eleştirdi ve sömürgeciliğin "Şark" hakkındaki mitlerini deşifre etti (Young 2004).

III. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu: Alegorik Yorumlar, Kültürel Tepkiler ve İnsan Deneyimi mitler, kültür ve siyaset üzerine çalışan araştırmacılar, akademisyenler, entelektüeller ve öğrencilerden gelen sunumları memnuniyetle beklemektedir. Antik ve modern mitlerin kültürleri anlamadaki rollerini ve mit, tarih ve felsefe ilişkisini inceleyen çalışmaların yanı sıra, bu yıl alegorik söylemlerin tarih boyunca yerleşik toplumsal cinsiyet rollerini ve kimliklerini nasıl güçlendirdiğine, kadının bu hikayeler ve mitlerde nasıl yansıtıldığına ve bu mitlerin kadınların günlük yaşam deneyimlerini nasıl etkilediğine odaklanan çalışmaları özellikle teşvik ediyoruz.

Referanslar

Gibbs, Roland. 2011. The allegorical impulse. Metaphor and Symbol, 26, 121–130.

Le Doeuff, Michèle and Dow, Suzanne. 2010. Beauvoir the Mythoclast. Paragraph, 33, 1, 90-104.

Leak, Andrew. 1994. Barthes, Mythologies. London: Grant and Cutler.

Ritchie, David. 2017. Metaphorical Stories in Discourse. Cambridge: Cambridge University Press.

Young, Robert. 2004. White Mythologies (2nd ed.). Routledge.